I. PRZEDMIOT OFERTY.

Wóz Handlowy – funkcjonalna stylizacja XVII wiecznego Wozu Kupieckiego tzw. „Kolebki Polskiej”.

II. OPIS HISTORYCZNY Zastosowanie: Transport towarów oraz przesyłek między miastami: Kijów – Lwów – Kraków – Norymberga – Odessa – Kijów – Lwów – Warszawa – Toruń – Gdańsk. Cechy szczególne: Pojazd stabilny, ciężki, również do zastosowań militarnych (tabory z zaopatrzeniem „Wóz Wojenny”) oraz jako „Wóz Pocztowy” (Szlak poczty dyliżansowej Lwów – Kraków – Bielsko Biała).

III. OBECNA MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA

Obiekt do stacjonarnego handlu w miejscach atrakcyjnych turystycznie jako:

– Środek niekonwencjonalnej reklamy.

– Punkt małej gastronomii.

– Punkt wyszynku piwa.

– Punkt sprzedaży upominków itp.

Zalety:

– Odrębność formy od tradycyjnych stoisk sprzedaży.

– Łatwość przemieszczania w zależności od miejsca powstawania lub kreowania popytu (przy drogach, kempingach, ośrodkach wczasowych, trasach turystyki konnej, pieszej, wodnej, motorowej oraz w okolicach obiektów historycznych).

– Trwałość.

– Odporność na zmiany atmosferyczne.

– Wielosezonowość.

– Wykonany z materiałów ekologicznych, przyjaznych dla człowieka oraz produktów spożywczych.

Cechy specjalne :

– produkt posiada Opinię Woj. Konserwatora Zabytków w Przemyślu z dnia 04.06.1993 roku.

– produkt jest chroniony przez Urząd Patentowy RP, Nr W 9792 pod nazwą „Wóz Handlowy”.

Referencje:

– dwukrotnie eksponowany na międzynarodowych Targach POLAGRA ´ 93 oraz ´ 94 (jeden z egzemplarzy) jako stoisko Jarosławskich Zakładów Mięsnych.

– stacjonarne stoisko sprzedaży produktów spożywczych na Małym Rynku w Przeworsku (600-letnie miasto w woj. podkarpackim) od połowy 1993 r.

– stacjonarne stoisko sprzedaży upominków „CEPELIA” na Rynku w Jarosławiu (620-letnie miasto w woj. podkarpackim) od lipca 1995r.

– ruchome stoisko małej gastronomii

– „Konwój Country 95” (sierpień 1995r jeden z egzemplarzy).

– stacjonarne stoisko sprzedaży materiałów fonograficznych na Rynku w Jarosławiu od stycznia 1996 r.

– stacjonarne stoisko małej gastronomii, wyszynku piwa

– Jarosław Rynek (od lipca 1996r.). – stacjonarne stoisko sprzedaży lodów tradycyjnych na Rynku w Jarosławiu od 1997r.

– stacjonarne stoisko sprzedaży lodów tradycyjnych na Rynku w Przemyślu, od 1997r. (800 – letnie miasto w woj. podkarpackim).

– stacjonarne stoisko sprzedaży wyrobów cukierniczych w Gdańsku, od 2003r.

OFERENT

Zbigniew Możdżeń

tel. 508 71 82 77

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *