OFERTA

I. PRZEDMIOT OFERTY. Wóz Handlowy – funkcjonalna stylizacja XVII wiecznego Wozu Kupieckiego tzw. „Kolebki Polskiej”. II. OPIS HISTORYCZNY Zastosowanie: Transport towarów oraz przesyłek między miastami: Kijów – Lwów – Kraków – Norymberga – Odessa – Kijów – Lwów – Warszawa